אוהלי נתנוב

054-8055995 חברת אוהלי נתנוב מהגדולות בתחום בישראל, היא חברה מקצועית משפחתית, חברת אוהלי נתנוב מהגדולות בתחום בישראל, היא חברה מקצועית משפחתית,
המתמחה במכלול ההקשרים הלוגיסטיים המקיפים בנושא האוהלים הטכנולוגיים

טלפון: 054-8055995
אתר: http://natanov-tents.co.il/