אותנטים – אוהלים והצללות לאירועים

הצללה ואוהלים המותאמים למקום האירוע אוהלים והצללות שונות מתאימות למרחבים שונים, אם האירוע מתקיים בשטח פתוח ניתן להתשמש באוהל או הצללה גדולה כיריעה אחת. אך לשטח מרובה עצים או מכשולים אחרים ניתן להתא הצללה ואוהלים המותאמים למקום האירוע אוהלים והצללות שונות מתאימות למרחבים שונים, אם האירוע מתקיים בשטח פתוח ניתן להתשמש באוהל או הצללה גדולה כיריעה אחת. אך לשטח מרובה עצים או מכשולים אחרים ניתן להתאים אוהלים והצללות המורכבים ממספר יחידות אוהלים או יריעות צל. פתרון אפשרי אחר הינו שימוש במבנים וקונסטרוקציות – פרגולות הנבנות בהתאמה למקום האירוע , אותן ניתן להקים בין מבנים , כהמשך לביתים ובחצרות צרות ומורכבות.

אתר: http://www.otentim.co.il